Babaji

Shri Lahiri Mahashaya

Swami Shriyukteshwar

Paramahamsa Yogananda

Shri Sanyal Mahashaya

Swami Satyananda Giri

Paramahamsa Hariharananda

Paramahamsa Prajnanananda

Der authentische Kriya Yoga von

Babaji, Lahiri Mahashaya, Swami Shriyukteshwar,

Paramahamsa Yogananda, Bhupendranath Sanyal, Satyananda,

Paramahamsa Hariharananda und Paramahamsa Prajnanananda

Kriya Yoga Zentrum Wien | Pottendorferstr. 69, 2523 - Tattendorf, Austria | Telefon: +43 2253 81491 | kyc@kriya.eu

de_DE
en_US de_DE
Nach oben